Error message

Elektroniska kodlås

Skriv ut

a

Elektroniska kodlås är en av de mera avancerade lösningarna. Låsen kan låsas av en elektronisk motor eller manuellt efter att användaren anger en kod. Enheten avger en akustisk signal för att signalera låg batteriladdning. 
Låsen fungerar i två lägen: FLERANVÄNDARE eller ENSKILD ANVÄNDARE. Beroende på modell, kan låsen programmeras för att öppna alla lås vid en specifik tidpunkt (t.ex. för rengöring) eller tillåta andra åtgärder.

Alla lås vi erbjuder är försedda med ett servicenyckelhål för en huvudnyckel och en nödströmutgång i händelse av att batteriet tar slut..